: +48.721134424

Bieszczady - polecane atrakcje

Muzeum Przyrodnicze

Muzeum można zwiedzać od wtorku do soboty w godz. 9:00 - 17:00 (od 15 listopada do 15 kwietnia w godz. 8:00 - 16:00), dodatkowo w okresie letnim (lipiec-sierpień) jest czynne również w niedziele w godz. 9:00 - 14:00.

“Geologia Bieszczadów na tle Karpat"

Poznamy tutaj podstawowe wiadomości o geologii polskiej części Karpat, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów. Dowiemy się kiedy i w jakich warunkach w basenie morskim (sedymentacyjnym) powstawały skały osadowe, z których w wyniku alpejskich ruchów górotwórczych powstały Karpaty Fliszowe. Dowiemy się jakie procesy oddziaływały na osadzany w basenie materiał (diageneza) oraz metody oznaczania wieku powstawania skał osadowych. Prezentowane są tu również mapy i przekroje geologiczne Karpat Polskich wraz z przykładami skał oraz przekroje ilustrujące budowę podłoża geologicznego zapadliska przedkarpackiego i Karpat Fliszowych. Część ekspozycji poświęcono rodzajom i właściwościom skał Karpat Fliszowych oraz surowcom naturalnym (ropa naftowa, gaz ziemny, surowce skalne i ceramiczne oraz wody mineralne) wschodniej części polskich Karpat. Wyjaśnione są procesy wietrzenia skał oraz czynniki kształtujące ich przebieg. W specjalnej gablocie przez szkła powiększające można obejrzeć skały i minerały z Karpat oraz innych regionów Polski i Europy.

Przyroda połonin

Pietro to rozciąga się od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty (Tarnica 1346 m n.p.m.). Wyróżnia się tu trzy grupy zbiorowisk połoninowych:
- zbiorowiska zaroślowe połonin, związane głównie z występowaniem subalpejskich zespołów krzewiastych jarzębiny i olszy zielonej;
- zbiorowiska ziołoroślowe, traworoślowe i krzewinkowe;
- zbiorowiska o charakterze alpejskim, należące do najcenniejszych zbiorowisk połoninowych ze względu na występowanie tu rzadkich gatunków wysokogórskich, w tym wielu wschodniokoarpackich.
Na połoninach bytują gatunki wysokogórskie ptaków – siwerniak, gniazdujący w traworoślach i borówczyskach oraz płochacz halny i nagórnik – występujące głównie na wychodniach skalnych najwyższych partii połonin, a także liczne gatunki motyli, chrząszczy i prostoskrzydłych.

----------------------

Kasztelan Apartament
ul. Łukasiewicza 5/8
Ustrzyki Dolne, BIESZCZADY

+48.721 134 424
+48.722 232 666

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logo

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. More details…